Man må stadig vise elefanter i cirkus – hvis man havde nogen

Havde der stadig været cirkuselefanter i Danmark, måtte de også optræde i 2021.

En ny bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v. (1) trådte i kraft 1. januar 2021. Den overfører elefanter fra den hidtidige bekendtgørelses bilag II til den nugældendes bilag I, som omfatter dyr, det ikke er tilladt at holde og fremvise i cirkus. Det gælder dog, at “Virksomheder, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er etableret med at drive cirkus, forlystelsesparker eller lignende virksomheder med hold og fremvisning af elefanter, kan fortsætte med at holde og fremvise elefanter indtil den 1. januar 2022.” (§ 57).

Ingen ekspropriation

Men der er ikke længere nogle af den slags virksomheder i Danmark. For staten købte landets sidste fire cirkuselefanter i 2019. Det kan derfor virke overflødigt, at bekendtgørelsen er indrettet med en overgangsperiode. Dette hænger muligvis sammen med, at staten fra begyndelsen af processen med opkøbet har ønsket at vige udenom en ekspropriationsforretning, også selv om det politisk blev besluttet, at staten skulle overtage private virksomheders ejendom.

Overgangsperiode betyder erstatningsfri regulering

I situationen har staten henholdt sig til et juridisk notat, der argumenterer for, at der ikke er tale om ekspropriation, men i stedet om ‘erstatningsfri regulering’, når et forbud indføres med en overgangsperiode.

Under det politiske forløb med at udfase elefanterne fra cirkus blev det diskuteret, hvor lang en sådan overgangsperiode i givet fald skulle være. Justitsministeriet anslog ret tidligt i forløbet, at “en overgangsperiode på fem år vil være passende”, har aktindsigt vist.

Til sammenligning var overgangsperioden for afviklingen af den eneste rævefarm i Danmark, hvis ejer havde rævehold som sit hovederhverv, sat til 15 år. For ejere af rævefarme, hvis ejere havde rævehold som bierhverv, blev overgangsperioden fastsat til otte år.

Salg i stedet for beslaglæggelse

For cirkuselefanternes vedkommende blev der i praksis tale om, at cirkus indgik en salgsaftale med staten på mere eller mindre frivilligt grundlag. Først derefter blev det endelige forbud besluttet. Alligevel er forbuddet altså indrettet således, at der kan tales om en slags overgangsperiode på to år og fire måneder. Det er den tid, der er gået fra dyrene blev købt den sidste dag i august 2019 og til udgangen af indeværende år. En overgangsperiode er der altså, også selv om den ingen praktisk betydning har.

1) BEK nr. 1750 af 30/11/2020

Spread the word - Del artiklen

You may also like...