Ny dyrevelfærdslov forbyder endnu ikke cirkuselefanter

Den nye dyrevelfærdslov, som Folketinget netop har vedtaget, “giver mulighed for at forbyde alle vilde dyr i cirkus, blandt andet elefanter og søløver”, skriver Miljø- og Fødevareministeriet på sin hjemmeside. Men den mulighed er ikke ny.

Loven, som i store træk er identisk med et forslag, den foregående regering fremlagde, men som bortfaldt ved regeringsskiftet, giver en øget beføjelse til fødevareminister Mogens Jensen i forhold til den indtil nu gældende dyreværnslov.

Den hidtidige dyreværnslov gav allerede ministeren beføjelse til at forbyde visse vilde dyrearters optræden i cirkus. Det kunne ministeren gøre ved en bekendtgørelse, og det har således længe været muligt for ministeren at sætte en stopper for elefanters og andre vilde dyrs optræden. Den mulighed har blot ikke været udnyttet fuldt ud. Den aktuelle bekendtgørelse om cirkusdyr har i stedet opstillet nogle bestemte krav for, at cirkus og lignende virksomheder måtte optræde med dyrene. For elefanterne gjaldt det for eksempel, at der skulle være 5 meter til loftet i deres stalde, og at de skulle motioneres eller gå frit på fold mindst 2 timer dagligt.

Kan nu gælde alle dyr

Det nye er, at ministeren nu kan bestemme, at et forbud skal gælde ikke blot vilde dyrearter, men alle dyrearter. Dermed kan også heste, hunde, kameler, rotter, papegøjer, geder og grise forsvinde fra cirkusmanegerne, hvis ministeren vil det. Men det er fortsat ikke loven, der i sig selv fastlægger noget forbud. Den bemyndiger blot ministeren til at bekendtgøre de regler, han vil gøre gældende. Svarende til Folketingets og regeringens – såvel denne som den foregående – erklærede hensigt tyder alt på, at Mogens Jensen netop vil lave regler, der forbyder elefanter og søløver. Og zebraer.

Disse tre dyrearter var de eneste vilde dyr, de danske cirkus havde, da talen om forbud begyndte at tage fart i foråret 2018. Elefanterne er, som det nok er kendt af de fleste, siden købt af staten, som derefter har foræret dem til Knuthenborg Safaripark. Der skal de ikke optræde, som de har været vant til, men gå rundt i savannelignende omgivelser, hvor publikum kan betragte dem på afstand. De øvrige dyr, zebraerne og søløverne, er der fundet andre aftagere til, og der er derfor nu ikke længere vilde dyr i danske cirkus. De fire elefanter står dog opstaldet hos Cirkus Arena, idet modtagefaciliteterne i Knuthenborg først skal bygges, før dyrene kan komme videre.

Det hedder i den nye lovs §28, stk. 5, at

Ministeren kan fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder, herunder om forbud mod hold og fremvisning af visse dyrearter.

Hidtil hed det i Dyreværnslovens §17, stk. 4, at

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder, herunder om forbud mod hold og fremvisning af visse vilde dyrearter.

Først når Dronningen har underskrevet, bliver loven rigtigt til lov. Derefter er det op til fødevareminister Mogens Jensen at fastlægge, hvornår loven skal træde i kraft. Forskellige dele af loven kan træde i kraft på forskellige tidspunkter.

Artiklen er 8.2.20 opdateret med sproglige og mindre, indholdsmæssige justeringer.

Spread the word - Del artiklen

You may also like...